Условия за ползване

0 / 5 (0 гласа)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящите условия за ползване  уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия между Tony`s Decor, наричан за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани ПОЛЗВАТЕЛИ на сайт http://shop-tonysdecor.com.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ДОСТАВЧИКЪТ  предоставя на получателите на услугите и на компетентните органи до следната информация:
1. TonysDecor  с постоянния си адрес гр. Бургас  ул. “Цар Симеон I” 47, телефон:  +359 89 84 84 004, еmail: sales1@tonysdecor.com
2. Може да се свържете с Tony`sDecor на телефон  или да ни пишете на имейл:
3. Информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността на ДОСТАВЧИКА:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява чрез телефонен разговор и след направена поръчка през панела на www.shop-tonysdecor.com  да получи от ДОСТАВЧИКА стоки срещу заплащане.
2. ДОСТАВЧИКЪТ изпраща уведомление за регистриране на поръчката, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението и. Уведомлението за регистрация на поръчката е по имейл.
3. Потвърждение за поръчката се извършва на предоставен от ПОЛЗВАТЕЛЯ, телефонен номер. ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ за промени в количествата на стоката, като има право да не достави всички стоки, поради изчерпване на складова наличност промяна на цената.
4.  Договорът за покупко-продажба от разстояние между ДОСТАВЧИКА  и ПОЛЗВАТЕЛЯ е сключен, когато Доставчика е готов да изпрати стоката от поръчката.
5.  Договорът за покупко-продажба, сключен между ДОСТАВЧИКА  и ПОЛЗВАТЕЛЯ съдържа настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат и сервизна карта, издаден от ДОСТАВЧИКА за всяка закупена стока. Договорът и съпътстващите сертификати се издават на български език.

6. ПОЛЗВАТЕЛЯТ сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:
Извършване на регистрация в сайт www.shop-tonysdecor.com  и предоставяне на необходимите данни.
Избор на стоки и тяхното количество в системата за извършване на поръчки на www.shop-tonysdecor.com  и добавянето им към количката със стоки за покупка. Предоставяне на данни за извършване на доставката. Избор на способ и момент за плащане на цената. Потвърждение на поръчката

Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава своето съгласие, че  предоставяйки свои лични или други данни на http://shop-tonysdecor.com, че те могат да бъдат използвани за:


2. Поддържане на акаунта на ПОЛЗВАТЕЛЯТ, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им.

3. Изпращане на периодични уведомления по и-мейл.


4. Проследяване и наблюдение на проджабите и потребителското поведение.


5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласявя, предоставената от него информация, да бъде използвана, интерпретирана, разпространена или публикуване на тази информация. ПОЛЗВАТЕЛЯТ изрично се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпозлва тази информация за своите цели в във връзка със сайта www.shop-tonysdecor.com. По смисъла на българското законодателство,  ДОСТАВЧИКЪТ не длъжен да пази така получената информация като поверителна.


6.  С предоставянето на свои данни на ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава изричното си съгласие с него да се свързват Tony's Decor или трети лица, които са партньори на Tony's Decor - маркетолози, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидето от конкретното законодателство.